Skip to main content
Kompetenceløft i videojournalisme

En modulbaseret journalistisk uddannelse hvor du gennem kvalitativ e-læring bliver uddannet i en række videojournalistiske aspekter. Uddannelsen er rettet mod alle, og vi har fokus i vores spidskompetencer indenfor videoformidling og -fortælling. De tillærte kompetencer kan direkte overføres til mange andre brancher, og du vælger selv de uddannelsesmoduller som passer dig.

Når det passer dig bedst – 100% fleksibilitet.
Individuel konstruktiv feedback.

Sværhedsgrad og vurderingsgrundlag
 • Vi vurderer hver opgave ud fra et praksisnært grundlag og med udgangspunkt i den velbrugte Blooms taksonomi.
 • Individualisme, innovation og kreativitet ser vi som vigtige parametre fremfor generelle redegørelser og almene forklaringer.
 • Det er den enkeltes forøgelse i kvalifikationer, kompetencer og kreativitet, der er i fokus.
 • Giver det mening for dig/jer at bruge et værktøj på en nytænkende og anderledes måde, så forelægger der ikke en standard for ret og forkert, så længe der bliver præsenteret en argumentation for valgt brug eller ændring.
Uddannelsens opbygning
 • Hvert modul er bygget op med skræddersyet videoer og animationer – alle med undertekster.
 • E-papers, tekster og artikler opsat i nutidens design og grafik.
 • Hvert modul har en fem siders eksamensopgave tilknyttet, som du sender ind til bedømmelse til bestået/ikke bestået. Vi bruger Blooms taksonomi.
 • Efter indsendt eksamensopgave modtager du et feedback skema fra en af vores undervisere.
  • Ved bestået modtager du dit uddannelsesbevis på e-mail kort tid efter.
  • Ved ikke bestået får du muligheden for at forbedre din opgave og indsende hel eller dele af din opgave igen – én gang. Der kan også vælges en mundtlig reeksamination efter aftale.
 • Du kan tilgå alt materiale via din mobiltelefon, tablet eller computer, men vi anbefaler at bruge et tekstbehandlingsprogram og tastatur når du skal besvare din eksamensopgave.
Eksempler på e-læringsmoduler under udvikling (forbeholdt ændringer)

Modul 1: Den gode videofortælling og journalistens rolle i samfundet
Hvordan arbejder den opsøgende journalist? Hvordan kommunikerer vi? Hvilke etiske overvejelser bør vi have? Hvordan vælger vi en fortælling til og den anden fra?

Modul 2: Strategisk kommunikation og valg af medier
Hvordan arbejder vi mere strategisk med vores kommunikation? Hvilke medier skal vi vælge frem for det andet? Hvordan aktiverer vi vores netværk til øget kommunikation?

Modul 3: Journalistisk benchmarketing og modtagerprofiler
Hvordan evaluerer og forbedrer vi vores journalistisk position på markedet? Hvordan udfordrer vi vores kommunikation og retter den imod forskellige modtagerprofiler?

Modul 4: Journalistens Model Canvas
Hvordan arbejder vi som videojournalist ind i det klassiske business model canvas og tapper ind i triple layer canvas? Hvordan finder vi en markedsposition for vores historier, og hvordan finder vi potentielle samarbejdspartnere?

Modul 5: Den oplevelsesøkonomiske bevidste journalist
Hvordan skaber vi pirring og stimuli i vores fortællinger? Hvordan bruger vi nyere oplevelsesøkonomiske teorier til at bane vej i markedet? Hvordan udnytter vi de uudnyttede ressourcer til at skabe memorable fortællinger og oplevelser?

4.4.1. Andel af unge og voksne med faglige kvalifikationer inden for informations- og kommunikationsteknologi (ICT), opdelt efter kvalifikationstype.

8.2. Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.