Skip to main content
Videojournalistik

Videojournalistik

Modul 1.1: Den gode videofortælling og journalistens rolle i samfundet
Hvordan arbejder den opsøgende journalist? Hvordan kommunikerer vi? Hvilke etiske overvejelser bør vi have? Hvordan vælger vi en fortælling til og den anden fra?

Modul 1.x: Under udvikling
Flere moduler bliver løbende udviklet og beskrivelser tilføjes

Praktisk info om opbygning