Skip to main content
Vision & CSR
Sociokulturel og oplevelsesøkonomisk produktion og udvikling af iTv og iLæring.

Takt og tone. Et bidrag til en positiv indflydelse og udvikling af samfundets fælles digitale dannelse.  

En sund kombination af online og fysisk tilstedeværelse
En hybrid platform

Vi er en selvstændig forsknings- og udviklingsenhed med afsæt i områderne intertainment og edutainment. Vores vision er at bidrage til en positiv udvikling hos mennesker med kompetenceløft vha. kvalitativ aktiv læring. Vi har ligeledes fokus på at dette sker i harmoni med de 17 verdensmål, hvor vores primære fokus er pkt. 4.4.1 Kvalitetsuddannelse samt pkt. 8.2 Anstændige jobs og økonomisk vækst.

4.4.1. Andel af unge og voksne med faglige kvalifikationer inden for informations- og kommunikationsteknologi (ICT), opdelt efter kvalifikationstype.

Vi har udviklet et blueprint til at skabe digitale læringsprodukter, som kan bruges både som komplette e-læringsprodukter og til supplerende e-læring til eksisterende fysisk undervisning. Udover at bruge modellen på iTv Saga hjælper vi andre med at skabe indhold tilpasset de enkeltes e-læringsbehov. Behovet er forskelligt ud fra diversitet, branche, arbejdstilgange, strategi m.fl.

Lidt visionært ønsker vi at sætte et positivt præg på digital dannelse af mennesker, som bygger på respekt og medmenneskelighed i den måde vi kommunikerer og bruger ny teknologi på.

Indenfor fremtidsforskning og it-etik ser vi en smeltning af mennesket og teknologierne omkring os. Derfor er der behov for uddannelsestilbud til alle, som vi ønsker at bidrage til. Teknologi er om os 24/7, og hvordan italesætter vi så denne samfundsudvikling? Folk får en mere og mere stressende hverdag med  massekommunikationen omkring os. Hvilket digitalt aftryk sætter vi os her og nu og i fremtiden, og er der simpelthen en digital forurening på vej? Tager vi stilling til hvilke data og informationer som findes om os, både når vi er i live og i døden? Vi i iTv Saga ønsker at hjælpe til en positiv udvikling indenfor informations- og kommunikationsteknologier (IKT).
Kvalitativ aktiv læring – består i en respekt for menneskers tid til uddannelse, og det format vi præsenterer det i. Kvaliteten består i løbende opdatering af vores udbud med et øget fokus i video- og animationsbrug, som styrker indlæringen hos den enkelte. Aktivt skal de forholde sig til læringsmaterialet hands-on ved selv at omsætte viden i en reflekterende og perspektiverende opgave med efterfølgende individuel feedback. Det skaber et øget kompetenceløft hos det enkelte individ. Den digitale dannelse øges ved at blive bedre til at forstå, analysere og vurdere i en større helhed ud fra konkrete og brugbare værktøjer. Vi stiller krav til beståelse, hvilke medvirker til individets øget stræben i sin opgavebesvarelse. En øget individuel kvalitativ og aktiv læring

8.2. Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Det er vores klare mål at skabe en virksomhed i vækst, og derigennem skabe anstændige jobs internt og hos kunder og andre samarbejdspartnere. Ved at bidrage til et højere niveau af digital awareness og uddannelse i vores samfund, så bidrager vi positivt til at folk har bedre mulighed for at få ønsket jobs og arbejdsopgaver. Livslang læring gør den enkelte bedre i stand til at skabe sin egen vej i arbejdsmarkedet. Der kan være behov for et skift eller overbygning i et eksisterende job, og således mindsker vi risikoen ved at folk hænger fast i et arbejdsmæssigt hamsterhjul.
Udviklingen af jobs og læringen dertil stopper aldrig, så længe vi er i et samfund hvor folk ældes, går på pension og nye kommer til. ITv Saga bidrager til at skabe bedste mulige rammer indenfor læring fra et menneske til et andet via digitale hjælpemidler. Vi har aktivt taget stilling til, at det er vores bidrag til samfundet. Vores profil spænder mellem det samfundsfaglig- og humanistisk uddannelsesrum, hvor vi kontinuerligt skaber bro gennem arbejde med mennesker på tværs af netop dette spænd.
Der sker lige nu en disruption i vores uddannelsesrum, og på de højere uddannelsesinstitutter forskes der i next-step fremtidsudvikling. MEN den nyeste viden er lidt forbeholdt eliten, som det er i markedet nu. Kan vi hos iTv Saga være med til at bringe en bid af den viden videre til et lidt bredere snit af samfundet, så har vi været med til at bidrage positivt til den fælles samfundsudvikling.

Hos os har vi aktivt taget stilling til at arbejde med verdensmålene, så vi kan være med til at bidrage til en positiv udvikling af jobs og vækst til en mere bæredygtig fremtid. Vi har sat fokus på pkt. 4.4.1 og pkt. 8.2, som vi aktivt og målrettet kan bidrage til. Men vi ønsker også i forlængelse af vores arbejde at bidrage til de andre verdensmål, som er lige så vigtige. Vores vision er i hvert fald ikke at bidrage negativt og uharmonisk med verdensmålene nu og fremad.

Ved at udvise CSR-ansvarlighed (corporate social responsibility), så går vi efter at være en attraktiv virksomhed i harmoni med det nuværende arbejdsmarked. En virksomhed der tiltrækker samarbejde med ligesindet.